Díky za všechny ty skvělé hračky, Steve. Odpočívej v pokoji.

Steve Jobs

Steve Jobs