Nálepka na kontejneru OZO před naším domem.

Byt OZO