Je známá věc, že Českou poštu mám rád. Ať mi někdo povolaný vysvětlí, proč musím čekat do osmi hodin, až otevřou hlavní poštu, pak se prodrat přes bandu nedočkavých důchodců, šermujících holemi k přepážce, kde se prodávají známky a jedině tam a nikde jinde si mohu koupit známku na dopis či pohlednici?

Byly časy, a není to tak dávno, co se dala obyčejná poštovní známka koupit v kterékoli trafice v kteroukoli denní dobu. Kdo zakázal prodávat známky v trafikách a proč?