Malý měl včera ve škole Slavnost slabikáře. Co že to je? Jakmile se prvňáčci dostanou na konec slabikáře, prezentují to před davem zvědavých rodičů. Je to pásmo říkanek a písniček, kdy každé dítko má naučenou nějakou básničku, kterou zarecituje. Pak následuje četba vybrané, předem nenaučené pasáže ze slabikáře, aby rodiče viděli, jak se jejich dítko za ten rok naučilo, případně nenaučilo číst. Pro některé děti to musel být dost stresující zážitek. Ne všichni čtou od čtyř a půl let jako Malý a někteří měli problém dostat se přes první větu. Na závěr děti dostaly za svou snahu od rodičů knížku a pak už se rozprchly domů.