Před dávnými časy v jedné nejmenované firmě…

Bylo rozhodnuto, že serverový zálohovací software XBKD21 bude updatován na novou, lepší, stabilnější verzi. Technik z firmy XBKD21_SUPPORT (nazývejme jej PAN ZKUŠENĚJŠÍ), který měl reinstalaci provést, sebou přivedl pomocníka (tomu budeme říkat KLIKAŘ; později pochopíte proč). Administrátoři firmy si nejprve mysleli, že jde o tak náročnou akci, že na ni musejí být dva, ovšem po nějaké době se PAN ZKUŠENĚJŠÍ se slovy „Tak teď už to doděláš sám a kdyby něco, tak zavolej“ odebral pryč. Zdálo se, že zbývá už jen nastavit konfiguraci pro nový server – práce odhadem tak na hodinu. Omyl… Jeden z administrátorů (říkejme mu ADMIN1) si později všiml, že KLIKAŘ v pravidelných intervalech překlikává myší z jednoho konfiguračního okna do druhého, třetího, čtvrtého a pátého a pořád dokola a rychleji. Pak začal editovat nějaký soubor, po chvíli ho bez uložení zavřel, znovu proklikal svou sérii a opět editoval. Další z administrátorů (tomu budeme říkat ADMIN2) tiše vyslovil podezření, zda dotyčný ví, co dělá. Když doba této zbytečné činnosti překročila hodinu, ADMIN1 se rozhodl převzít iniciativu:

ADMIN1: „Můžu se zeptat, v čem je problém?“
KLIKAŘ: „No to není … ta konfigurace … musím to opravit … “

Nutno dodat, že KLIKAŘOVI nebylo pořádně rozumět a byla na něm vidět zjevná neochota cokoli vysvětlovat. Po další hodině tápání začal KLIKAŘ stahovat z Internetu správce souborů Windows Commander ačkoli měl k dispozici Servant Salamander.

ADMIN1: „Vždyť tu máme Salamandra“
KLIKAŘ: „Nene … potřebuju Wincomander … potřebuju vyhledávat v souborech …“

Aha. Totéž umí i Salamander a navíc dle mého názoru pokud zaměstnanec externí firmy chce cokoli stáhnout z Internetu, měl by se nejprve zeptat administrátorů firmy. Nu dobrá, třeba to už rychle skončí. Kdepak… Následovalo hledání v několika desítkách souborů a to tím stylem, že nalezl deset souborů, pootevíral je v pořadí první až desátý, pak znovu první až desátý a pak náhodně zvolené číslo od jedné do deseti. Vzhledem k tomu, že tato zakázka měla být placena od hodiny práce, začali být administrátoři mírně neklidní. Po další zbytečně strávené hodině se ADMIN1 odvážil položit zcela zásadní dotaz:

ADMIN1: „Neuražte se, ale zdá se mi, že už tady hodinu jen tak bezcílně klikáte a nikam to nevede. Na jednoduchou otázku nám nejste schopen srozumitelně odpovědět. Nebylo by lepší zavolat PANA ZKUŠENĚJŠÍHO?“
KLIKAŘ (lehce pohrdavým tónem): „To klidně můžete, ale on s tím stejně nic neudělá…“ a pokračoval v klikání něco si mumlajíc pod nosem.

To už administrátoři pochopili, že tohoto člověka zřejmě budou muset vyhodit oknem, neboť asi dostal příkaz, že tam musí být minimálně deset hodin aby se to firmě XBKD21_SUPPORT vyplatilo. Odešli se poradit co dál a rozhodli se zavolat do zmiňované firmy a oznámit jim KLIKAŘOVY potíže. Po ukončení telefonu a návratu do místnosti nalezli KLIKAŘE, jak konečně telefonuje s PANEM ZKUŠENĚJŠÍM a tak mu dali ještě jednu šanci. Po půlhodině vyšel z místnosti se spokojeným úsměvem a oblažil je větou „Tak už to funguje jo? Zítra ráno uvidíte. Nashle…“

ADMIN1 a ADMIN2 potřebovali nějakou dobu na „rozdýchání“. Co zbývá dodat? Nu co… Dalo se tušit, že to druhý den nebude fungovat. Musel přijít PAN ZKUŠENĚJŠÍ a strávit ve firmě další naúčtované čtyři hodiny, než bylo konečně vše tak jak mělo být. A co KLIKAŘ? Jistě ještě navštívil mnoho podniků, kde se za jejich peníze postupem času naučil zmiňovaný software nakonfigurovat hned napoprvé a pokud neumřel, kliká dodnes.