Dlouho předlouho nepřibylo nic do rubriky BFU. Dnes jen krátce z domova. Aktéry zhruba desetiminutového telefonátu jsou paní Jenovéfa Všeznalá, uživatelka informačního systému TPNS (TenPosranýNovýSystém) a Nevytočitelný Anonymní Systémový Redakčně-Administrativní Technik (dále jen NASRAT).

Jenovéfa: „Dobrý den. Změnila jsem si heslo do sítě a nemohu se přihlásit do TPNS!“

NASRAT: „Dobrý den. Změna hesla do sítě souvisí jen s TPNS v pobočce v hlavním městě, jak vám bylo sděleno ve shrnujícím e-mailu před najetím nového systému TPNS dne tohoatoho.“

Jenovéfa: „A vy si myslíte, že já mám čas číst nějaké vaše e-maily? My jsme tady zavaleni prací celý den. V TPNS nic pořádně nefunguje, my pořád voláme a u vás to nikdo nebere!“

NASRAT: „Pro případ, že na oddělení IT není nikdo přítomen, což bývá jen zřídka, máte přece  k dispozici službu HELPDESK, kde sepíšete svůj problém a všichni pracovníci IT dostanou okamžitě zprávu, ať jsou kde jsou.“

Jenovéfa: „Vážený! My tady celý den těžce a zodpovědně pracujeme. V podstatě celý den nemáme čas a jen píšeme a telefonujeme, tudíž nějaký HELPDESK nepřichází v úvahu!“

NASRAT: „HELPDESK není náš výmysl, ale služba schválená vedením a vnitřními opatřeními.“

Jenovéfa: „Na naší poradě byl nedávno pan ředitel a ten nic o HELPDESKU neříkal.“

NASRAT: …Začalo mu cukat levé oko…

NASRAT: „Opakuji, že pokud se nám nedovoláte, ani problém nepopíšete v HELPDESKU, tak nemáme šanci se o problému dozvědět.“

Jenovéfa: „A on se TPNS stejně ladí za pochodu a nepomáhá při práci.“

NASRAT: „Vždyť jste jej nějakou dobu testovali. Ke změně nedošlo ze dne na den. Vraťme se ale k tomu, proč jste původně volala. Funguje tedy staré heslo?“

Jenovéfa: „Ano, ale stejně to nebylo nikde napsané.“

NASRAT: „Hezký zbytek dne!“

NASRAT: …zavěšuje telefon a dlouze a intenzivně dýchá do papírového pytlíku. Pak si chvilku mlčky čmárá tužkou na papír podivné geometrické útvary, aby zbytečně nevyslovil některá slova, která by neměla být vyslovena nahlas…

Pěkný obrázek

Pěkný obrázek