V každém dětském kolektivu se najde minimálně jeden tyran, který má potřebu tlouct a ubližovat slabším jedincům (znám to dobře z vlastní zkušenosti na ZDŠ). I v Dominikově třídě bylo jedno takové kvítko. Podle Dominika někdy fajn kamarád, ale jindy některé spolužáky mlátil a kopal. Domluvy vychovatelky z družiny rodičům na třídních schůzkách nepomáhaly. Rodiče většinou takové chování omlouvají vševysvětlujícím slovním spojením „hyperaktivní dítě“, které já si překládám jako „rozmazlený spratek“. Od minulého týdne je na jiné škole. Dnes ráno mi to Dominik bezelstně oznámil před školou větou „Karlík Kokoška [jméno je vymyšlené] už nechodí na naši školu. Paní vychovatelka to dokázala.“