Článek z MF Dnes

Původně stála na rohu dnešní Přívozské a Dvořákovy ulice. Když byl v 90. letech 19. století z původniho hřbitova utvořen městský park císaře Josefa (dnešní Husův park) a ulice kolem něho byly rozšířeny, byla zbourána. Město se tehdy rozhodlo postavit kapli novou. Samotnou stavbu provázely diskuse jak o umístění stavby, tak o jejich rozměrech. Známý moravskoostravský advokát a veřejný činitel Edmund Palkovský byl jedním z iniciátorů dopisu obecnímu představenstvu, ve kterěm nabádal, aby byla na jiném, vhodnějším místě zřízena velká kaple buď pro „…četné a vždy se množící školy, v níž by školní bohoslužby odbývati se mohly…“ , nebo pro „…zdejší klášter ctihodných sester svatého kříže, jež by byla důstojna svému vznešenému věnování…“. Obecní představenstvo nakonec tyto připomínky nepřijalo a rozhodlo, že kaple bude postavena naproti budově pošty. Stavba v novogotickém slohu podle návrhu stavitele Hanse Ulricha proběhla v letech 1899 – 1900. O nový oltář a výzdobu se zasloužil obchodník a měšťan Julius Stalmach a podle farní kroniky přispěli také „ostrostřelci z vinárny Vincence Poppa“. Obec takto uctila památku císařovny Alžběty, zvané Sissi, která byla zavražděna 10. září 1898 v Ženevě italským anarchistou Lucchenim, který tam původně plánoval atentát na prince z rodu Orleans. Ten ale nepřijel, a tak si vybral za oběť císařovnu. Poblíž přístavu ji probodl pilníkem. Zraněná císařovna ještě došla na loď, tam se zhroutila a zemřela. [Zdroj, Původní plánek]

Tolik historická fakta.

Článek na fotografii vyšel v Mladé frontě 7.2.2008. Sliby, chyby? Kdo ví. Zatím se nic neděje. Kaplička pomalu chátrá, omítka opadává a já se každý den cestou do práce podívám a divím se, že město mělo peníze na rekontrukci parku a v podstatě vstup do parku hyzdí kaplička, na kterou už nevybylo. Možná by někomu nezbylo na Audi, nebo na zájezd, co já vím.

Otázka za 110 bodů: stihnou to do podzimu, kdy uplyne od smrti císařovny přesně 110 let?

Aktuální fotogalerie ze serveru geocaching.com