Původně stála na rohu dnešní Přívozské a Dvořákovy ulice. Když byl v 90. letech 19. století z původniho hřbitova...