Vypovědět pojistnou smlouvu u ČSOB lze různě. Jeden ze způsobů si můžete prohlédnout tady 🙂