Kdysi, ještě na vojně, jsem zřejmě z přebytku zelené deprese zplodil několik značně neoptimistických povídek. Později, už po návratu do reality, jsem napsal pro vlastní potěchu ještě jednu, čímž skončila má úspěšně se rozvíjející literární kariéra. Náhodou jsem je objevil v hlubokém zákoutí svého pevného disku. Pokud máte čas, chuť a náladu, počtěte si (nejlépe v pořadí, jak vznikaly). Najdete je v rubrice Písání.