Zákaz kouření? Ale kdeže...

Zákaz kouření? Ale kdeže...

Vstupujete-li na společné WC, kde je na dveřích cedule Zákaz kouření, doporučuji se pořádně nadechnout. Proč chodit ven před budovu, jak je nařízeno, když přece musím projít turniketem a tudíž by se mi tento pobyt nezapočítával do docházky? Ve firmě, kde více než polovina zaměstnanců kouří, jsou i vnitřní nařízení vydávána v takovém znění, aby neurazila…

Volně upravený citát (raději bez komentáře):

Vzhledem ke skutečnosti, že firma XXX nedisponuje stavebně odděleným prostorem se zajištěným dostatečným větráním tak, aby do styku s kouřem nepřišli nekuřáci, ukládám dodržovat zákaz kouření na všech pracovištích v budovách firmy XXX včetně jejich společných prostor, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci a rovněž ve služebních motorových vozidlech. Kouření je povoleno pouze:
• ve venkovních prostorách před budovou
• na pracovištích, kde účinkům kouření nejsou vystaveni také nekuřáci