predvcerejsek prolezela s upalem Velka, dneska ma podobny problem Maly. Nesnasim, kdyz deti trpi 🙁