Fotopedofil

Včera jsem byl darovat svou životodárnou tekutinu a protože jsem měl pořadové číslo 3, v půl osmé jsem byl...