Dominikova třída dostala minulý týden za úkol vymyslet pohádku v rozsahu minimálně jedné strany A4. Dominik neváhal, napodobil sestřičku a zasedl k počítači. Dílko našeho třeťáčka si můžete přečíst i vy.

Jak mol zachránil mouchu

Byla nebyla jednou jedna moucha a ta si lítala v zahradě před jakýmsi domem. Jednou ji napadlo, že se může podívat do toho domu. A tak se jednoho dne vypravila do domu. Mouše se tam líbilo, tak si tam našla malou dírku a tam se usadila.

Asi za dva dny se vydala dál do bytu, ale v tu chvíli ji spatřila jedna paní a ta paní si přinesla plácačku na mouchy. Moucha sice nevěděla, co to je, ale tušila (a tušila správně), že to je něco zlého a proto začala zběsile lítat sem a tam, aby ji ta paní nezabila. Jenže v té chvíli přiletěl nějaký mol, přilákal pozornost té paní a než se po něm ohnala, řekl mouše:

„Počkej na mě venku.“

Moucha ho poslechla. Mol letěl pomalu za ní a když se ta paní rozmáchla, přidal do letu. Paní za nimi okno zavřela. A když se tam moucha a mol setkali, oženili se a žili šťastně až do smrti.

A moucha už do domu nikdy nevlétla.